TU TẠI GIA

L Nguyn Dương

 

Dương Phủ lc nhỏ nh ngho, nhưng hết sức cy cấy để phụng dưỡng song thn.

Một hm, ng nghe bn đất Thục c ng V tế Đại sĩ, ng bn ni với song thn xin từ biệt t lu để đến hầu bậc V tế.

Đi được nửa đường, ng gặp một vị lo tăng bảo ng rằng:

- Được gặp bậc V tế chăng bằng được gặp Phật.

ng hỏi: Phật ở đu?

Lo tăng ni: Nh ngươi cứ quay giở về, gặp người no mặc ci o sắc như thế ny, đi đi dp kiểu như thế ny, th chnh l Phật đấy.

Dương Phủ nghe lời quay về, đi đường chẳng gặp ai như thế cả. Khi ng tới nh, đm khuya, giời tối, ng gọi cửa, mẹ ng nghe tiếng mừng qu, tức th vội khoc chn đi dp ngược, ra mở cửa cho ng. Bấy giờ ng trng ra, th như hnh dng Phật, m lo tăng mới giới thiệu cho nghe.

Từ đấy, ng biết cha mẹ trong nh tức l Phật, chẳng phải cầu kỳ đi mộ Phật đu xa nữa.