THÀNH THỰC

 

Vợ thầy Tăng Tử đi chợ. Con khóc đòi đi theo. Mẹ bảo: “Con ở nhà, rồi mẹ về, mẹ làm thịt lợn cho con ăn.”

Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt.

Vợ nói: “Tôi nói đùa nó đấy mà!”

Thầy Tăng Tử bảo: “Nói đùa là thế nào? Đừng khinh trẻ thơ là không biết gì. Cha mẹ làm gì, nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư!”

Tăng Tử nói xong, làm thịt lợn cho con ăn thật.