CA DAO TỤC NGỮ

 

Cng cha như ni Thi Sơn,

Nghĩa Mẹ như nưc trong nguồn chảy ra

Một lng thờ Mẹ knh Cha,

Cho trn chữ Hiếu mới l đạo con.

 

Tin học lễ, hậu học văn

 

Uống nước nhớ nguồn

 

Ăn tri nhớ kẻ trồng cy

 

L lnh đm l rch

 

Một cy lm chẳng nn non, ba cy chụm lại nn hn ni cao

 

Bầu ơi thương lấy b cng

Tuy l khc giống nhưng chung một gin