BA IỀU PHẢI NGHĨ

Gia Ngữ

 

Khổng Tử ni:

Ngời qun tử c ba iều phải nghĩ, ta chẳng nn chẳng xt ến:

1.     -  Lc nhỏ nếu m chẳng học, thì ến lc nhớn, ngu dốt khng lm ợc việc gì.

2.     -  Lc gi nếu m khng em những iều mình biết ể dạy ngời, thì sau ến lc chết chẳng ai thng tiếc.

3.     -  Lc giu c nếu m chẳng bố th, thì ến lc khốn cng chẳng ai cứu gip.

Cho nn ngời qun tử lc nhỏ nghĩ ến lc nhớn thì chm học, lc gi nghĩ ến lc chết thì chm dạy, lc c nghĩ ến lc khng thì chm cứu gip ngời ngho khổ.