NỘI QUY SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN VIỆT NỮ

 

1. Hướng Đạo Sinh (HĐS) ghi danh với GSUSA / BSA và Liên Đoàn Việt Nữ (LĐVN)

2. HĐS tuân theo luật Hướng Đạo (HĐ) và nội quy của Liên Đoàn Việt Nữ

3. HĐS đi sinh hoạt đúng giờ và đều đặn

4. HĐS mặc đồng phục Hướng Đạo đúng cách và mang theo backpack Hướng Đạo khi đi sinh hoạt

5. HĐS luôn thực hành Phương Pháp Hàng Đội Hướng Đạo

6. HĐS luôn cố gắng học hỏi các kỹ năng HĐ va tham gia chương tŕnh Thăng Tiến Đẳng Cấp HĐ

7. HĐS trao đổi với Trưởng mỗi 3 tuần về chương tŕnh Thăng Tiến Đẳng Cấp HĐ của ḿnh

8. HĐS nói tiếng Việt và học hát những bài ca Hướng Đạo Việt Nam

9. HĐS có ư thức trách nhiệm, ǵn giữ và bảo vệ tài sản của Liên Đoàn và của nơi sinh hoạt

10. HĐS không được phép tham gia những sinh hoạt khác trong giờ sinh hoạt của Liên Đoàn

11. HĐS vắng mặt 2 lần mà không xin phép Trưởng xem như tự động ngưng sinh hoạt với LĐVN

12. HĐS đóng lệ phí sinh hoạt vào mỗi đầu tháng cho Đội Trưởng

 

1. Phụ Huynh ghi danh với GSUSA / BSA và Liên Đoàn Việt Nữ

2. Phụ Huynh nhắc nhở con em tuân theo luật Hướng Đạo và nội quy của Liên Đoàn Việt Nữ

3. Phụ Huynh đưa và rước con em đi sinh hoạt đều đặn và đúng giờ

4. Phụ Huynh nhắc nhở con em mặc đồng phục HĐ đúng cách và mang theo backpack HĐ khi đi sinh hoạt

5. Phụ Huynh nhắc nhở con em thực hành những điều học ở Hướng Đạo trong đời sống hàng ngày

6. Phụ Huynh t́m hiểu chương tŕnh Thăng Tiến Đẳng Cấp HĐ của con em, động viên và giúp đỡ kịp thời

7. Phụ Huynh đến họp với Trưởng mỗi đầu tháng để biết về tiến triển của Chương Tŕnh Thăng Tiến Đẳng Cấp HĐ của con em

8. Phụ Huynh dạy con em nói tiếng Việt ở nhà và dạy con em hát những bài ca Hướng Đạo Việt Nam

9. Phụ Huynh tích cực phụ giúp các Trưởng gánh vác công tác của Liên Đoàn, và tích cực đóng góp khả năng để dạy cho con em những kỹ năng ngoài đời

10. Phụ Huynh không cho phép con em tham gia những sinh hoạt khác trong giờ sinh hoạt của Liên Đoàn

11. Phụ Huynh thường xuyên kiểm tra email của Liên Đoàn và trả lời kịp thời khi cần

12. Phụ Huynh nhắc nhở con em đóng lệ phí sinh hoạt vào mỗi đầu tháng cho Đội Trưởng

  


LIEN DOAN VIET NU’S CODE OF CONDUCT

1. Every Scout member must register with GSUSA/BSA and Lien Doan Viet Nu in due time

2. Scouts must strive to follow the Scout Oath, obey the Scout Law, and follow Lien Doan Viet Nu’s Code of Conduct

3. Scouts must attend Scout meetings on time and on a regular basis

4. Scouts must wear proper and complete uniforms when attending all Scout meetings and Scout related activities. Scouts must also bring their backpacks and all essential items to every meetings

5. Scouts must always practice and follow the Patrol Method

6. Scouts must strive to learn Scout skills and make progress through the Advancement Program

7. Scouts must communicate with their Advisors every 3 weeks about their progress in the Advancement Program

8. Scouts are encouraged to speak Vietnamese and learn to sing Vietnamese scout songs

9. Scouts are responsible for protecting the properties of the Troop and the place of activity

10. Scouts are not permitted to participate in other activities during the Troop meeting time

11. Scouts that are absent more than 2 times without parent’s notification will be dropped from Lien Doan Viet Nu’s  membership

12. Scouts must pay Troop dues at the beginning of the months to the Patrol Leader

 

1. Parents are encouraged to register with GSUSA/BSA and Lien Doan Viet Nu

2. Parents must encourage their child to follow the Scout Oath, obey the Scout Law, and follow Lien Doan Viet Nu’s Code of Conduct

3. Parents must drop off and pick up their child on time and remind them to attend meetings on a regular basis

4. Parents must remind their child to wear proper and complete uniforms when attending all Scout and Scout related activities. They must also remind their child to bring their backpacks and all essential items to every Scout meetings

5. Parents should remind their child to practice what has been taught in Scouting and apply it in their everyday lives

6. Parents must understand about the Advancement Program and encourage or help their child to complete it on time

7. Parents are encouraged to meet with Scout Leaders at the beginning of the months to learn about their child’s progress in the Advancement Program

8. Parents are encouraged to teach their child Vietnamese language and Vietnamese Scout songs at home

9. Parents must actively participate in the Troop’s activities, and help or support the Scout Leaders in any way possible

10. Parent must not allow their child to participate in other activities during the Troop meeting time

11. Parents must check their emails frequently to learn about Troop’s upcoming events and return their feedback

12. Parents must remind their child to pay Troop dues at the beginning of the months to the Patrol Leader