Bắc Nam

 

 

Bắc than Gầy th Nam bảo Ốm

Bắc co Ốm, Nam khai Bịnh hay au

Bắc Cuốc nhanh, Nam i bộ mau mau

Bắc bảo Muộn th Nam cho l Trễ

Nam Mần Bắc Nm nấy nệ

Bắc Lệ tro Nam Chảy nước mắt ra

Bắc ni i Ch, Nam ku Ui Da

Bắc Bước vo kia, Nam i v trỏng

Nam ku Vạc Tre, Bắc l Ci Chng

Nam Trả Treo, Bắc L Luận ngược xui

Nam biểu Vui Gh, Bắc ni Buồn Cười

Bắc chỉ Thế Thi, Nam l Vậy

Nam lm Giỏ Tre, Bắc đan ci Rọ

Nam Muỗng c ph, Bắc gọi ci Tha

Nam Muỗng canh, Bắc gọi ci Ci da

Nam i tuốt, th Bắc La xa mi

Nam Ni Dai, Bắc cho l Lải Nhải

Nam ku Xe Hơi, Bắc gọi T

Nam xi D, th Bắc lại dng

Nam i trốn, Bắc cho l Lnh mặt

Nam la Hơi Mắc, Bắc l Kh ắt

Nam Mần Ăn, th Bắc cũng Kinh Doanh

Nam Chối Lng Vng, Bắc bảo Dối Quanh

Nam biểu Từ Từ, Bắc khuyn Gượm lại

Nam Ngu Gh, cn Bắc l Qu Dại

Nam Sợ Gh, Bắc th Hi Qu đi

Nam Ni G ? Bắc hỏi Dạ bảo chi

Nam ku Trng Lắm, Bắc bn Ch Phải

Bắc gọi Thch gh, Nam ku l Khoi

Bắp Nam ku hi, Bắc bảo Vặt Ng

Bắc thch cứ Vồ, Nam ưng l Chụp

Nam rờ Bng Bụp, Bắc vuốt Tường Vi

Nam ni: my đi ! Bắc rn: ct xọ

Bắc bảo: cứ vo ! Nam: ngắt n đị

Bắc gửi phong b, bao thơ Nam gi

Nam ku: muốn i, Bắc bảo: buồn nn !

Bắc ni tiền đồn, Nam ku chi gc

Bắc ni khoc lc, Nam bảo xạo ke

Mưa đến Nam che, gi ngang Bắc chắn

Bắc khen giỏi mắng, Nam ni chửi haỵ

Bắc nấu thịt cầy, Nam ch thịt ch

Bắc vn bi t, Nam bới tc ln

Anh Cả Bắc qun, anh Hai Nam l

Nam: ăn đi ch, Bắc: mời anh xơi !

Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội

Bắc đi ph hội, Nam tới chia vui

Bắc ko xe li, xch l Nam đạp

Bắc bảo cao to Nam cho l lớn

a m khng thật, Bắc bảo l điu

Giỡn hớt đ nhiều, Nam ku l xạo

Nam thời mập bạo, Bắc bảo bo gh

Bắc bảo sướng ph, Nam rn đ qu !

Bắc hay đi ph Bắc đả bằng gươm

Nam chọc bị lườm, kiếm Nam, Nam thọt

Bắc ngồi bia bọt, Nam nhậu lade

Bắc bi bi lạc rang, Nam thơm thơm đậu phụng

Nam trm trm ăn vụng, Bắc len ln ăn vn

Nam toe tot "hổng chịu đn", Bắc vặn mnh "em chả"

Bắc giấm chua "ci", Nam bặm trợn "con kia"

Nam chửi "tn c chua", Bắc rủa "đồ phải gi"

Nam nhậu nhẹt thịt ch, Bắc đnh chn cầy

Bắc vờ vịt l , Nam thẳng thừng l thi địt !