Khóa Huấn luyện Ðội trưởng       Phương pháp  HÀNG  ÐỘI  TỰ  TRỊ      Beo Vui Vẻ Tôn Thất Cảnh

 

**Thank you Trưởng Tôn Thất Cảnh for allowing us to post this article on LDVN's website**

    

I.    Cùng nhau lãnh đạo Ðội

 

Tại sao phải lập Ðội ?

 

Cụ BiPi đã nhắn nhủ :  "......làm cho xã hội tốt đẹp hơn lúc em mới ra đời ..... ".

Xã hội hiện tại đầy những tội ác, xì ke ma tuý cần phải loại trừ. Tuy các em có rất nhiều giải pháp để đạt mục đích này nhưng thiếu kế hoạch, thiếu hướng dẫn. Vì vậy phải lập Ðội.

- Ðội là một xã hội bé nhỏ vừa tầm các em, họp nhau lại để đạt mục đích trên.

- Ðội là nơi giúp trẻ em thành công trên đường đời.

- Ðội là nơi làm cho trẻ em thành người Hướng đạo, có nghĩa là :

            giúp cho trẻ em có sức khoẻ, dạy cho trẻ em thành người thích hoạt động, sống với thiên

                  nhiên, tháo vát có óc thực te, biết đem áp dụng những điều đã học được, giúp trẻ em thành

                  người có tính khí giúp trẻ em thành con người sẵn sàng để dấn thân giúp ích mọi người trong

                  đời sống hằng ngày.

 

Tổ chức Ðội :

      

Một Ðội gồm có đội trưởng, đội phó và một số từ 4 đến 6 đội sinh họp nhau thường xuyên trong công việc, trong trò chơi, trong mọi sinh hoạt.

 

- Tên đội .

Mỗi đội lấy tên một con vật tiêu biểu cho đội. Sau khi tuyên hứa, em sẽ là một phần tử của đội, ví dụ một con beo trong đội Beo hay một con sóc trong đội Sóc v.  vv ... em sẽ tìm hiểu để biết tập tục của con vật tiêu biểu cho đội, biết tiếng kêu của nó để liên lạc với đồng đội. Tuyệt đối cấm không được bắt chước tiếng kêu của con vật đội khác.

 

- Cờ đội .

Cờ đội biểu hiệu cho sự lãnh đạo, cờ đội đi đâu, đội sinh đi theo đó.

 

 - Phù hiệu đội .

Phù hiệu đội ở Hoa kỳ hình tròn được gắn trên cánh tay áo bên Phải, ở VN và Âu châu vẫn dùng tua vai 2 màu theo màu lông con vật tiêu biểu đội đeo trên cầu vai Trái ).

 

 - Châm ngôn của đội .

Mỗi đội có một châm ngôn riêng hô lên để làm cho đội sinh thêm hăng hái.

 

Phương pháp Hàng Ðội Tự Trị là gì ?

 

Các em hãy nhìn một đoàn tàu chạy ngang qua: Dẫn đầu là toa đầu máy, tiếp theo là toa hàng hóa, toa      hàng ăn và sau cùng là toa hành khách. Mỗi toa đều có nhiệm vụ riêng biệt nhưng luôn luôn móc nối nhau để cùng thi hành một nhiệm vụ chung là đưa hành khách đến những ga. Hễ toa đầu máy bắt đầu chuyển bánh là các toa kia chuyển bánh theo, nhanh hay chậm là do toa đầu máy.

          Ðội của các em cũng giống như một đoàn tàu vậy : Ðội trưởng là toa đầu máy, các em đội sinh, mỗi em được giao phó một nhiệm vụ riêng biệt thích hợp với khả năng, gắn bó phối hợp nhau để cùng nhau tiến lên hoàn thành một nhiệm vụ chung là làm cho tất cả các em đội sinh thành những công dân tốt, dấn thân giúp đời, giúp ích xã hội. Ðội trưởng dẫn đầu, đội tiến nhanh hay chậm là tùy khả năng lãnh đạo của đội trưởng.

          Lối giao phó nhiệm vụ cho từng em để cùng nhau " tự trị " cái tổ hợp nhỏ bé của các em, lối chia xẻ các nhiệm vụ cho các đội sinh đễ cùng nhau lãnh đạo đội gọi là " phương pháp Hàng Ðội Tự Trị ". Ðội trưởng tìm hiểu khả năng của từng đội sinh mình mà giao phó trách nhiệm để đội sinh có thể "cùng chia xẻ với mình trong việc lãnh đạo"  đội theo nguyên tắc  " mỗi người cho mọi người và mọi người cho mỗi người " . Ngoài ra trao trách nhiệm cho đội sinh là chìa khóa thành công trong việc giáo dục trẻ, nhất là những trẻ nghịch ngợm, khó dạy.          

 

 Phân nhiệm.

 

1/ Ðội trưởng :

     * Ðội trưởng là người dẫn đầu đội, là đầu máy của " con tàu Ðội ".  Là người dẫn đầu, tất nhiên phải chọn hướng đi co ùmục đích đúng, làm sao cho đội mình tiến vững tiến nhanh.

     * Chỉ định đội phó.

   * Ðại diện đội trong Hội đồng Ðoàn.

       * Ðại diện đội trong Hội đồng Minh Nghĩa.

     * Ðội sinh trong Ðội Kiểu Mẫu.

     * Ðiều khiển Hội đồng Ðội.

     * Huấn luyện chuyên môn cho đội sinh.

     * Cập nhật và thông báo tin tức cho đội sinh.

     * Thành lập thư viện đội.

     * Làm gương cho đội sinh về cách ăn mặc đồng phục và lối sống Hướng đạo.

 

2/ Ðội phó :

       * Ðội phó là người có đủ năng lực giỏi thứ nhì trong đội, sau đội trưởng, do đội trưởng chỉ định để phụ giúp đội trưởng và có thể thay thế đội trưởng khi đội trưởng vắng mặt. Vì  vậy, có thể nói đội trưởng và đội phó, tuy hai mà là một.

       * Phụ tá đội trưởng trong việc soạn thảo chương trình và các buổi sinh hoạt đội,

     *  Thay thế đội trưởng trong các buổi họp đoàn khi đội trưởng vắng mặt. Ðối với một đoàn mới thành lập chỉ được một đội, chính em đội phó này sẽ đứng ra thành lập một đội mới trong tương lai.

     * Giữ nhiệm vụ Quản trò , lo về tổ chức các trò chơi ở đội,

     * Theo dõi các bảng chuyên cần và chuyên môn của đội sinh do thư ký thực hiện.

     * Thay mặt đội trưởng liên lạc với gia đình đội sinh, dạy chuyên môn cho Tân sinh.

     * Theo dõi tinh thần đội của đội sinh.

     * Làm gương cho đội sinh về cách ăn mặc đồng phục và lối sống Hướng đạo.

 

3/ Thư ký :

     * Giữ Ðội phả, cập nhật tường thuật các sinh hoạt của đội.

     * Giữ hồ sơ hành chánh.

     * Viết báo cáo sinh hoạt của đội để nạp cho Ðoàn.

     * Lập bảng chuyên cần và chuyên môn của các đội sinh.

     * và nếu có thể, lo Tờ Báo Ðội. với sự trợ giúp của toàn đội.

 

4/ Thủ quỹ :

     * Phải chọn em có tính cẩn thận, ngăn nắp, chữ viết rõ ràng.

     * Giữ Sổ sách Chi Thu của đội.

     * Lập Kế hoạch gây quỹ cho đội.

     * Mua sắm dụng cụ như lều đội, sẻn, cuốc, dụng cụ nấu ăn v. vv...

 

5/ Thủ cụ :

     * Liệt kê dụng cụ đội.

     * Kiểm kê dụng cụ mỗi lần xuất kho và nhập kho.

     * Lo trang hoàng và giữ gìn Ðội quán nếu có.

 

6/ Quản ca :

     * Chọn em nào biết hát đúng, có chút ít năng khiếu văn nghệ để :

       * Sưu tầm các bài hát vui tươi, lành mạnh, các bài hùng ca nói về lịch sử, về Hướng đạo, v. vv ...

     * Sưu tầm các tiếng reo.

     * Sưu tầm các vở kịch ngắn cho các buổi trình diễn của đội tại các buổi sinh hoạt Ðoàn, lửa trại v. vv ...

       * Giữ gìn và bảo quản các nhạc khí của đội nếu có.

         

7/ Liên lạc viên :

     * Chọn em nào mà đội trưởng dễ gặp nhất để giao tin.

     *  Liên lạc viên có nhiệm vụ thông báo tin tức mau lẹ đến các đội sinh để đội sinh thi hành kịp thời.

 

8/ Anh Nuôi :  

     * Chọn em nào biết chọn và tổ chức nấu các thức ăn. Có thể tự lo hay nhờ sự trợ giúp của các bạn đồng đội, nhất là sau khi ăn, rửa chén bát, dụng cụ nấu nướng, thu dọn, lau chùi sạch sẽ. Ở Việt Nam không có chức này. Mỗi lần đi trại, tùy theo khả năng, người lo mang soong nồi, người lo mang củi v. vv...

 

II.  Ðội trưởng điều khiển Ðội như thế nào ?

 

A. Ðối nội.

 

Người làm Trưởng trong Hướng đạo   là người không muốn ra lệnh để điều khiển nhưng dù mình không muốn mà cũng không biết lại làm thu hút những người khác,   là người mà mọi người muốn đến ngồi xung quanh để nghe và noi theo vì họ nhận thấy Trưởng có một mãnh lực thu hút mà không có gì làm lay chuyển, là người mà họ nhận thấy Trưởng đối với họ là một người bạn giỏi hơn họ mà khi gần gũi với Trưởng họ cảm thấy mình cũng sẽ được giỏi như Trưởng và   là một người đáng được họ tin cậy. Họ tin cậy Trưởng vì tinh thần Hướng đạo của Trưởng, vì khả năng chuyên môn của Trưởng.

 

Ðể đáp lại, khi đối xử với anh em, Trưởng luôn luôn vui tươi, lịch thiệp, bình tĩnh, thành thật, kiên nhẫn và với tất cả tình huynh đệ Hướng đạo, luôn luôn rất nghiêm khắc với mình nhưng khoan dung với người khác.

 

Làm Trưởng một đội cũng như vậy, không phải làm Trưởng là điều khiển độc tài, ra lệnh và bắt người khác phải tuân theo, hơn nữa, các đội sinh cũng không phải là những con cừu non dễ sai bảo. Ðội trưởng phải chỉ huy một cách mềm dẻo và từ tốn.           

 

Trong một đội Hướng đạo, không phải chỉ một mình đội trưởng điều khiển đội mà tất cả đội sinh đều được giao phó mỗi người một nhiệm vụ để cùng với đội trưởng lãnh đạo đội. Ðội trưởng điều khiển đội là phải phục vụ trước tiên, làm thế nào để đội sinh mến phục và Ðoàn trưởng tín nhiệm.

 

Ðể đạt được mục đích này, đội trưởng phải :

 

* là người đủ năng lực nhất trong đội.

Khả năng kỹ thuật và hiểu biết Hướng đạo của đội trưởng phải giỏi hơn đội sinh mới dễ điều khiển. Như vậy, đội trưởng phải luôn luôn trau dồi khả năng của mình, làm gương tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Ðội trưởng luôn luôn được sự hỗ trợ của Ðoàn trưởng và phụ huynh mỗi khi cần. Ngoài ra vấn đề tuổi tác cũng có thể là một yếu tố để đội sinh nghe theo nhưng điều này nhất thiết không quan trọng.

 

* tìm hiểu khả năng của đội sinh

để giao phó nhiệm vụ thích hợp với đội sinh, trong khi đội trưởng vẫn có trách nhiệm riêng chứ không

phải giao phó hết trách nhiệm cho đội sinh để mình đứng " chỉ tay năm ngón ".Dù giao phó nhiều nhiệm vụ cho đội sinh, đội trưởng vẫn luôn luôn là người chịu trách nhiệm chính của đội. Mỗi khi đội khởi sự một công việc thì đội trưởng phải khuyến khích đội sinh vì danh dự của đội mà cố gắng hoàn tất, đừng bao giờ bỏ dở nửa chừng. Khi đội sinh thấy sống với đội rất thích thú thì đội sinh sẽ gắn bó, trung thành với đội nhiều hơn và luôn luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ để cho đội đứng vững, cố gắng làm việc và tranh đấu vì danh dự của đội.

 

làm thế nào tìm hiểu đội sinh ?

Trong những đội, người ta thường thấy có trẻ dễ tính, có trẻ hơi khó hoặc khó tính. Ðôi khi có những trẻ " hóc búa " ương ngạnh, cứng đầu khó trị. Ðội trưởng cần phải kiên nhẫn để tìm hiểu các em kỹ càng hầu tìm ra được phương pháp biến cải các em trên thành những trẻ tốt, hữu dụng cho đội hiện giờ và cho xã hội mai sau.

 

Cụ BiPi cho rằng trong mọi con người dù có xấu xa nhất cũng có được vài phần trăm tốt và chúng ta

không nên loại bỏ những người này mà cố dùng những cái phần trăm tốt đó hướng dẫn họ đi lên và biết đâu họ sẽ tăng dần phần tốt và sau này có thể họ sẽ là những phần tử có ích cho xã hội.

 

Ðội trưởng phải nghĩ đến việc phải chịu đựng  nhiều đối với những đội sinh mỗi em một tính và cũng do sự khác biệt đó sự tiến bộ của các em cũng sẽ không đồng đều. Vì vậy, trước khi giao nhiệm vụ cho các em, đội trưởng phải quan sát, tìm hiểu các em trước. Muốn tìm hiểu những sở thích, những thói quen trong đời sống hằng ngày của các em, tốt hơn là  đến thăm nhà của các em. Hãy quan sát xem  cách sắp đặt đồ đạc có gọn gàng hay không, đọc truyện, xem băng loại gì, có anh chị em hay con độc nhất, được nuông chiều ra sao v. vv... khi đó, đội trưởng sẽ hiểu rõ ảnh hưởng lối sống của em đó trong  đội mình để có biện pháp giúp cho em tiến lên.

 

Ðối với mọi trường hợp với châm ngôn :" Tìm hiểu, Thương yêu và Ép buộc ",  đội trưởng phải :     

       1. Giao việc cho đội sinh theo sở thích và khả năng,

       2. Giao trách nhiệm, đây là chìa khóa thành công trong việc giáo dục trẻ nhất là trẻ nghịch ngợm, khó dạy,

       3. Kiên nhẫn và thương yêu .

                              

       * loại trẻ dễ tính :

       -- Trẻ mới gia nhập,dễ dạy

           theo đúng luật lệ, ít có sáng kiến, hòa nhịp dễ dàng với đời sống ở đội.

           Ðội trưởng sẽ mệt vì cái gì cũng phải dạy. Ðừng bỏ rơi hay giao công việc sơ sài. Cố gắng uốn

           nắn từ từ, năng phê bình, khuyến khích và khen ngợi.

       -- Trẻ thụ động                                                                     

           Không có sáng kiến , loại " ba phải ", ngoan ngoãn thi hành chỉ thị của người khác.Hãy nghiên

           cứu, theo dõi sát em này, giao công việc làm được chừng nào hay chừng nấy. Nếu tình cờ em đó

           nghĩ ra được một ý kiến nào hay, hãy vui vẻ lắng nghe rồi khuyến khích em và giúp em trình bày ý

           kiến cho đầy đủ, giúp em tìm cách diễn tả và thực hiện.                  

       -- Trẻ rất năng động           

           Hãy giao những nhiệm vụ quan trọng và tin tưởng và để em tự lo chi tiết. Em này sẽ là những đội

           trưởng tương lai.

       -- Trẻ rất nhiều thiện chí                  

           rất trung thành, dễ bảo, nhưng không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ.

           Hãy giao việc rõ ràng với lời giải thích cần thiết.

       -- Trẻ rất tháo vát, phê bình đúng đắn      

           Hãy giao những nhiệm vụ cần sử dụng trí thông minh, năng lực và cá tính của em đó. Có thể chọn

           em này làm phó.

 

       * Loại trẻ hơi khó tính :

     -- Trẻ lười biếng                   

          Cần kiên nhẫn, luôn luôn đứng sau lưng để nhắc nhỡ. Cố tìm hiểu để xem em có được đức tính

          nào để khai thác, thúc đẩy. Hãy luôn luôn để ý đến em này, không nên để cho em ngồi không,

          phải làm cho em quan tâm đến các công việc của đội. Ngoài ra có thể kêu gọi đến lòng trung

          thành của em, làm thức tỉnh em bằng cách cho em biết lý do đội không tiến được là vì bị ảnh

          hưởng của sự lười biếng của em.

       -- Trẻ nghịch ngợm, hay đùa giỡn, châm biếm              

          Cần theo dõi, giao những việc hợp với lối đùa giỡn như tổ chức trò chơi đội, tiếng reo  v. vv...

 

     * Loại trẻ khó tính :

 

     -- Trẻ hay cằn nhằn                                          

          Luôn luôn " bàn ra ", bất kỳ làm cái gì cũng cho là không lợi để khỏi phải làm. Giao việc gì không bao giờ bằng lòng, luôn luôn cằn nhằn, khó chịu. Vấn đề ăn uống cũng vậy, làm thì không làm, khi ăn cũng không bao giờ vừa ý, cằn nhằn đủ thứ. Ðối với trẻ này, luôn luôn phải kiên nhẫn. Ðôi khi làm như mình không thèm quan tâm đến em nữa đến một lúc nào đó em sẽ nhận thấy tật xấu của mình và bắt đầu hòa mình sống như mọi người, nhưng chúng ta chỉ hy vọng được khoảng 1/ 10 thôi.

 

       -- Trẻ tự phụ,                                          

           tự cho cái gì mình cũng biết luôn cả việc làm đội trưởng cũng biết, hay dạy khôn mọi người, nói phải làm thế này thế nọ, sẵn sàng để phê bình, nhất là tìm chỗ yếu của đội trưởng để phê bình làm giảm uy tín đội trưởng, huênh hoang cho mình tài giỏi có thể điều khiển được đội, khoái được mọi người ngưỡng mộ, Với loại trẻ này, đội trưởng cần đến sự trợ giúp của các bạn trong đội để làm cho em này thức tĩnh. Hãy để cho em đó tự đề cao và đợi thời cơ, đến lúc em đó gặp trường hợp mà em lúng túng không biết xoay xở ra sao, em sẽ nhảy vào giúp. Ví dụ nhờ em ra xếp củi để đốt lửa trại, em sẽ lúng túng sắp củi cứ bị đổ hoài làm em phát ngượng, đỏ cả mặt thì đội trưởng chạy ra giải quyết. Lúc đó em như quả bóng xìu rồi từ đó sẽ hết khoe khoang.

               

       -- Trẻ thô lổ ,

          bất tài nhưng tìm cách làm trội hơn tất cả mọi người trong đội. Ðừng bao giờ nhượng bộ, phải xử trí khéo léo và cũng như trường hợp trẻ tự phụ, cần đến sự trợ giúp của các bạn trong đội, cương quyết chống lại, làm cho em đó cảm thấy rằng mình không phải là người quan trọng trong đội. Cứ để cho em khoe khoang, không thèm nghe những gì em này nói, đến lúc em sẽ nhận thấy được mỗi lần mình nói chỉ làm trò cười cho mọi người mà thôi.

 

       -- trường hợp quá nghiêm trọng : bướng bỉnh, cứng đầu                  

          đã nhiều lần cố gắng, kiên nhẫn, với sự hỗ trợ của toàn đội mà vẫn không thể cảm hóa được thì sau khi hỏi ý kiến tất cả đội sinh của đội và Ðoàn trưởng, đội trưởng buộc lòng phải sa thải em này vì theo Cụ BiPi nói : " thà hy sinh một cành cây hư còn hơn nhìn thấy toàn cây dần dần bị làm thối nát ".

 

     * là người gương mẫu.

          Ðội trưởng luôn luôn sống đúng theo tinh thần Hướng đạo : giữ đúng 3 lời hứa và 10 điều luật, ăn mặc đồng phục đúng cách.

          đồng phục Hướng đạo :

          Em hãy nhìn cảnh một đám đông tự nhiên rẽ lối để nhường bước cho một người mặc đồng phục Hướng đạo để người này có thể chạy gấp đến tiếp cứu một người đang bị tai nạn hoặc bộ đồng phục xem như là một giấy thông hành khi nhìn thấy một em Hướng đạo sinh mặc đồng phục được tự do ra vào một khu nhà cháy mà chỉ có những nhân viên lo việc cấp cứu mới được phép vào, trong khi các trẻ em đồng lứa tuổi hoặc ngay cả những người lớn cũng phải đứng thật xa.Như vậy em thấy người mặc đồng phục Hướng đạo được đặc biệt đối xử và ảnh hưởng  của bộ đồng phục đối với dân chúng như thế nào.                             

          " Ðồng phục " nghĩa là y phục đồng ( giống ) nhau, luôn luôn nhắc ta   tu thân, trách nhiệm, dấn thân, hy sinh và kỷ luật. Gắn phù hiệu trên đồng phục cũng phải thống nhất, tất cả mọi Hướng đạo sinh phải tuân theo Nghi thức Hướng đạo.

          Tại Hoa kỳ, theo Insignia Guide BSA, vị trí và số lượng các loại phù hiệu đã được qui định gắn trên bộ đồng phục. Không lên gắn bừa bãi, không nên xem bộ đồng phục là nơi triển lãm, giống như áo mũ của những người đi bán dạo. Theo qui định của BSA, các phù hiệu nào không qui định gắn trên đồng phục sẽ được gắn trên một áo vest  khoác ngoài đồng phục nhưng không được khoác áo này tại các buổi lễ lớn.

 

     * biết tổ chức công việc cá nhân.

-- Lo sắp đặt thơiø khóa biểu riêng.

-- Có sổ tay để ghi :          

              việc huấn luyện,                  

              các buổi họp, xuất du ...

           các buổi hẹn,

             các công việc phải giải quyết trong ngày ( ghi thứ tự ưu tiên việc phải tự giải quyết, việc phải nhờ đội phó hay một đội sinh nào ....

          -- Lưu giữ các giấy tờ cần theo dõi ( địa chỉ và điện thoại đội sinh, chuẩn bị chương trình các buổi họp, giấy tờ chuyên môn đội sinh )

 

       * lo Tinh thần Ðội của đội sinh

            Giao cho đội tự trị, mỗi em có một nhiệm vụ đễ hoàn thành  mục đích chung, các em sinh hoạt chung, kết hợp gắn bó nhau trong một tinh thần đồng đội, giúp đội trưởng điều khiển đội. Tinh thần này được thể hiện theo nguyên tắc mỗi người cho mọi người, mọi người cho mỗi người, mỗi em phải tự xem mình là một phần tử  chính yếu của đội, quên mình để nghĩ đến sự tiến bộ và danh dự của đội.

            Tinh thần đội được cụ thể hóa bằng hành động ( cùng nhau làm ), bằng tư cách đội sinh ( lối ăn mặc đồng phục một cách đúng đắn. bằng tình thương nhau như ruột thịt ( điều luật  # 4 ).

              Tinh thần Ðội là động lực chính làm cho đội tiến lên.

 

       * lo Kỷ luật Ðội 

            Trên thế giới vấn đề kỷ luật khi nào cũng rất cần thiết, hễ có một nhóm người chung sống dù nhiều hay ít tụ họp nhau lại thì luôn luôn cần có kỷ luật. Trong đời sống Hướng đạo, lẽ tất nhiên phải có vấn đề kỷ luật, nhưng kỷ luật Hướng đạo khác hơn vì ở đây không ai dùng kỷ luật bắt buộc mình mà  tự mình bắt buộc mình, tự mình kiểm soát mình. Ðó là nhờ tinh thần Ðội giúp cho đội sinh biết tự giác đúng theo châm ngôn " mình vì mọi người, mọi người vì mình" và vì danh dự của đội, muốn cho đội tiến lên thì phải tự mình khép vào kỷ luật,  chẳng hạn như đi họp đúng giờ, mặc đồng phục nghiêm chỉnh v.  vv... Có lúc người ta nghe một hướng đạo sinh nào cho biết ở trong đoàn của anh ta không nhắc nhỡ đến kỷ luật thì chính ở đó mọi người đều áp dụng kỷ luật tự giác.

    

     * lo chuyên môn cho đội sinh.

              Ðây là một trong những trách nhiệm quan trọng của đội trưởng làm cho đội mình tiến nhanh, làm sao cho các đội sinh của mình vượt qua các cấp tân sinh, hạng nhì, hạng nhất càng nhanh càng tốt trong khi chính cá nhân mình cũng phải tiến nhanh vì bản thân mình luôn luôn phải đi trước đội sinh.

          -- Ðội trưởng cần lập phiếu khả năng đội sinh để theo dõi.             

              Cấp Tân sinh :          giao đội phó huấn luyện.

                Cấp hạng nhì và hạng nhất :        đội trưởng huấn luyện.

                Chuyên hiệu : nên nhờ chuyên viên ngành liên hệ giúp. Khi giúp các em lấy chuyên hiệu, các em nên nhớ lời Cụ BiPi dạy là hướng đạo sinh lấy chuyên hiệu không phải để đeo mà cốt yếu là để đem áp dụng tài mình đã thâu tập được ra giúp mọi người.             

       * lo trò chơi đội

            Dù đã giao nhiệm vụ này cho đội phó, đội trưởng luôn luôn có sẵn trong trí một số trò chơi để có thể cho đội sinh chơi bất kỳ lúc nào. Tuổi trẻ luôn luôn thích hoạt động. Lối giáo dục hướng đạo là tập dợt, là trò chơi và thi đua. Trò chơi rất quan trọng  và chiếm phần lớn trong sinh hoạt đội. Không dạy chuyên môn trong các lớp mà dạy bằng trò chơi ngoài trời. Giáo dục trong hướng đạo là giáo dục bằng hành động : đội trưởng biểu diễn rồi đội sinh thực tập ngay.                                                          

 

     * lo nhận đội sinh mới .                              

          -- Ðội sinh từ các Bầy lên Ðoàn :

             Các em này đều đã biết một số kỹ năng Hướng đạo đã học được ở Bầy, nhất là các Sói đầu đàn, thường huênh hoang đối với đội sinh cấp Tân sinh. Ðội trưởng nên lưu ý và khuyên răn các em phải khiêm tốn. Các em này sẽ giúp đội rất nhiều.

       -- Ðội sinh hoàn toàn mới :

            Giao đội phó lo về chuyên môn. Tìm hiểu khả năng sẵn có của các em này như thể thao, âm nhạc, chụp hình v. vv .. vì sau này sẽ có ích cho đội.

 

     * chủ tọa Hội đồng Ðội.  

            Hội đồng đội gồm tất cả các đội sinh họp để cùng nhau thảo luận với đội trưởng hầu tìm ra một quyết định để thi hành những công việc của đội. Nhờ Hội đồng đội mà đội trưởng biết rõ nguyện vọng và quan điểm của đội sinh để đem lên báo cáo trên Hội đồng Ðoàn.

 

            Ðịa điểm họp :

           -- một góc của đoàn quán

           -- nhà của đội sinh, thay phiên, mỗi lần họp một nhà.

              Nếu đội mới thành lập thì đây là một dịp để đội trưởng đến nhà đội sinh, hiểu được tất cả đội sinh và gia đình của các em.

         -- đội quán riêng  

            Ðội quán là tổ ấm riêng của đội. Cố gắng tìm một phòng bỏ trống, một gác sân thượng, một garage v. vv.. rồi cả đội cùng nhau thu dọn, sửa sang theo một bản đồ thiết kế để có một tổ ấm riêng. Giải pháp này xem là lý tưởng nhất. Nếu không tìm ra được thì nên đi thuê.           

             Ðội quán cần có :

                          -  một chỗ đủ ánh sáng để họp có bàn và ghế và nếu có thể có chỗ đễ gắn máy nghe nhạc.

                          - một chỗ để sách , báo chí Hướng đạo.

                    - một chỗ để sửa chữa và bảo trì dụng cụ đội.

                   - trên tường có chỗ để treo Luật Hướng đạo, bản đồ khu vực vùng có đội quán, các hình ảnh sinh hoạt mới nhất của đội, bảng ghi các gút, tiến triển chuyên môn đội sinh  v. vv ....

           

            Lúc nào họp ?

            Nên họp hàng tuần và sau khi đội trưởng họp Hội đồng đoàn. Lấy ý kiến của tất cả đội sinh để chọn ngày, giờ nào trong tuần và khi đã chọn thì không nên thay đổi để khỏi làm xáo trộn thời khóa biểu sinh hoạt của mọi người và nhất là để không thể quên đi họp được. Bắt đầu và chấm dứt buổi họp phải đúng giờ. Ðây là một trong những đức tính của một hướng đạo sinh.

 

              Mục đích buổi họp ?

           Sau đây là những tiết mục có thể có trong các buổi họp đội, đội trưởng tuỳ theo nhu cầu mà thảo luận với đội phó để soạn thảo chương trình buổi họp :

           Hành chánh          : đóng tiền, viết báo cáo,  đọc báo cáo lần họp trước của đội và của đoàn.

          Chuyên môn         : tân sinh, hạng nhì, hạng nhất, chuyên hiệu, các bài ca mới,  v. vv ...

        Công tác                 : sửa chữa dụng cụ, trang trí đội quán, việc thiện đội, gây quỷ đội,  v. vv ...

           Dự tính                 : xuất du, cắm trại, việc thiện đội,   v. vv ...

        Giải trí                   : vui  chơi ca hát, thảo luận, kể cho nhau nghe chuyện ở trường, xuất du, thể thao, v. vv..

 

Một thí dụ chương trình họp đội thường lệ :

 

                             Nghi thức khai mạc                                                                                                                                      3   phút

                             Hành chánh : đóng tiền..., ghi tên hiện diện ...                                                                        10      -

                             Sinh hoạt ( chia cấp )                                                                                                                               90      -

                                 Tân sinh  : lối chào HÐ , 10 điều luật, tập vẻ cờ, học gút ....

                        Hạng nhì : Cứu thương, truyền tin, gút ...

                                              ( Trò chơi và ca hát xen kẽ )

                        Họp toàn đội để nhận xét về tinh thần và lối sống HÐ của đội sinh,

                                          giải đáp thắc mắc và loan báo về buổi họp sắp tới                         15     -

                           Hát chia tay                                                                                                                                                       2     -

                             ------------

                                                                                                                                                                                                             120   phút

                Ghi chú :

                  * Nếu là một đội tân sinh thì dạy và khuyến khích lên hạng nhì , nếu là đội hạng nhì thì khuyến khích lên hạng nhất

                    * Họp Hội đồng đoàn xong , cần họp đội để :

                    thông báo ngay kết quả buổi họp để đội sinh ghi chép vào sổ tay riêng ( Các đội sinh tập thói quen luôn luôn có sẵn bên mình cuốn sổ tay và bút để ghi chép bất kỳ lúc nào cần ).

                    * Tổ chức chuẩn bị công việc của Hội đồng đoàn giao :

-- làm sao để đạt mục tiêu của đoàn đề ra : bằng cách nào ( phân phối nhiệm vụ, lo dụng cụ, vật liệu cần thiết .

-- lập bảng kế hoạch thực hiện để theo dõi tiến triển công tác xem đúng theo lịch trình tiến triển hay không, lý do chậm trễ và làm sao để khắc phục ?

 

              Ðiều khiển buổi họp như thế nào ?

            Ðể cho đội sinh nhận thấy có bổn phận và trách nhiệm về đội mình , đội trưởng phải tạo điều kiện cho

                  đội sinh đóng góp ý kiến, bắt buộc tất cả phải cho ý kiến và bắt đầu từ em nhút nhát nhất, những em

             chưa có kinh nghiệm vì nếu để các em này phát biểu sau cùng thì các em không còn gì để nói. Mục

                  đích để tập cho các em mạnh dạn, luôn luôn để tâm suy nghĩ  và góp ý khi có một vấn đề được nêu ra.

                  Ðội trưởng phải gợi ý giúp các em này cách suy nghĩ, cách diễn tả, phê bình cho các em biết cái gì ổn

                  cái gì không ổn. Như thế đội trưởng tập cho các em có óc phê bình, óc phán xét.

                  Sau khi nghe  tất cả ý kiến của các đội sinh, kể cả đội phó, đội trưởng  quyết định và giải thích lý do

             của sự lựa chọn cho tất cả mọi người nghe để được thông suốt hầu sau này các em dễ dàng thực hiện.

 

       * lo thông tin cho đội sinh                       

          Các tin tức thường sẽ do liên lạc viên phụ trách, Cần tổ chức lối chuyển tin tức làm sao để chuyển các tin

           khẩn cấp một cách chắc chắn là tất cả đội sinh đều nhận được.

          Phương pháp vòng khép kín, có 2 cách thực hiện :                                           

             1/  Ðội trưởng điện thoại cho đội phó, đội phó điện thoại cho đội sinh số 3, cứ như thế tiếp tục đến đội

                                    sinh số 8 và đội sinh số 8 điện thoại trở về cho đội trưởng.

             2/ Ðội trưởng cho 2 cú điện thoại, một cho đội phó và một đội sinh số 3,    

                      -- đội sinh số 3 cho đội sinh số 5, đội sinh số 5 chuyển cho số 7 rồi số 7 chuyển trở lại cho đội 

                                  trưởng.

                     --  đội phó chuyển cho đội sinh số 4, đội sinh số 4 chuyển cho số 6 và số 6 chuyển cho số 8 rồi số 8

        chuyển trở lại cho đội trưởng.

 

       * lo việc thiện đội

              Mục đích các chương trình thi lấy chuyên hiệu không phải giúp cho các em lấy được để đeo mà cốt để

              các em có khả năng đem áp dụng giúp xã hội. ( BiPi )                                

             Các đội có thể tổ chức làm việc thiện tại những trung tâm người già hay người tàn tật, dùng khả năng

              theo chuyên hiệu đã có đến giúp vui cho họ đúng như  Cụ BiPi mong muốn.

          Một thí dụ điển hình việc thiện đội :

            Vì nhận thấy trong khu phố có nhiều người nghèo không có tiền mua giày cứ kéo lê lết đôi giày cũ, một

                  em đội sinh nọ đã đi học lấy được chuyên hiệu " nghề đóng giày " để cùng đội đến khu phố nghèo sửa

                  giày dép miễn phí.

 

B. Ðối ngoại .

 

       Ðội với Ðoàn trưởng

              Ðội trưởng với các đội sinh luôn luôn làm tròn bổn phận đối với Ðoàn trưởng : trung thành, dấn thân,vâng lời, hoàn tất công việc Ðoàn trưởng giao phó. Ðoàn trưởng đã bỏ nhiều thì giờ để giúp đoàn đạt nhiều thắng lợi thì bổn phận đoàn sinh là phải làm sao giúp Ðoàn trưởng dễ thi hành sứ mạng, luôn luôn chứng tỏ sự ủng hộ Ðoàn trưởng hết mình.

 

       Ðội trưởng và Ðội kiểu mẫu.                                       

              Ðội trưởng là một đội sinh của đội kiểu mẫu. Ðoàn trưởng, các đoàn phó  và các đội trưởng, đội phó họp thành một đội gọi là Ðội Kiểu Mẫu ( còn gọi là Ðội đội trưởng ) trong đó đoàn trưởng làm đội trưởng và đoàn phó làm đội phó, các đội trưởng kể cả đội trưởng nhất và các đội phó làm đội sinh. Ðây là một đội sinh hoạt như một đội thường, cũng có tên đội, cũng có khẩu hiệu đội, cờ đội.  Ở đội này các đội trưởng sẽ được học và áp dụng phương pháp hàng đội tự trị. Chính ở đây, Ðoàn trưởng sẽ lo dạy chuyên môn cho các đội trưởng và đội phó. Ở đội kiểu mẫu,các đội trưởng và đội phó sẽ được sống mạo hiểm, phiêu lưu của Hướng đạo : thám du bằng đi bộ, bằng xe đạp .... phóng cầu qua rạch, làm nhà tạm trú khi đi thám du để ngủ qua đêm,  v. vv.. tập lối sống Hướng đạo để chuẩn bị làm Tráng sinh.

 

       * Dẫn đội đi họp đoàn               

           Khuyến khích đội sinh đi họp đoàn cho đông đủ để cho đội sinh biết trong đoàn còn nhiều bạn ở nhiều đội khác nữa để, cùng với các bạn đó, cùng nhau làm việc, cùng nhau vui chơi ganh đua, cùng nhau giúp ích, cùng một mục đích chung là làm cho đoàn tiến lên.

 

       * đem đội thi đua với các đội bạn

              Trong Ðoàn, các em phải ganh đua để cố làm cho đội mình giỏi hơn, bảo toàn danh dự của đội mình, trong tinh thần huynh đệ hướng đạo, thân thiện, không ganh ghét khi bị thua, không kiêu căng khi được thắng. Nếu đội mình bị thua, mình vẫn hoan hô đội thắng và luôn luôn nhớ rằng  thua hay thắng không quan trọng mà  quan trọng ở cách mình chơi  mà thôi.   

      

       * dẫn đội đi thăm các đội bạn

              Có lúc cả đoàn cùng nhau thi hành một công tác chung, cần nhiều loại chuyên môn để hoàn thành công tác dễ dàng . Cụ BiPi khuyên mỗi đội nên có một vài chuyên môn riêng để đoàn dễ có cơ hội áp dụng, lãnh những công việc gây quỷ cho đoàn. Ngoài ra Cụ cũng khuyên các đội nên tổ chức đi thăm nhau đễ trao đổi chuyên môn đội mình có, trao đổi sự hiểu biết, trao đổi các trò chơi, các tiếng reo v. vv.. nói tóm lại, những cái gì mình chuyên môn mà đội bạn chưa có để bổ túc cho nhau. Và trong những dịp viếng thăm này, đội bạn cũng sẽ đáp lại bằng những gì mà đội mình chưa có làm cho tình thân thiện huynh đệ hướng đạo càng đậm đà thêm.

 

       * đại diện đội tại Hội đồng Ðoàn

              Hội đồng Ðoàn gồm đội trưởng nhất và tất cả các đội trưởng. Ðội trưởng nhất chủ tọa buổi họp. Ðoàn trưởng và đoàn phó tham dự với tư cách cố vấn. Hội đồng đoàn họp định kỳ hàng tháng lo về hành chánh : các vấn đề liên quan đến sinh hoạt của đoàn. Hàng tháng họp để đội trưởng báo cáo tình hình đội mình, tình trạng đội sinh, công việc hiện tại và giao nhiệm vụ mới cho các đội. Ở trại, Hội đồng đoàn họp để bàn về tổ chức trò chơi ở trại, các buổi tĩnh tâm, tuyên hứa nếu có. Tại Hội đồng đoàn các đội trưởng nhận được nhiều ý kiến và lời khuyên nhủ của mọi ngươiø và nhất là của Ðoàn trưởng.

 

       * đại diện đội trên Hội đồng Minh Nghĩa

             Hội đồng Minh Nghĩa là cơ quan trọng yếu của đoàn gồm Ðoàn trưởng, các đoàn phó, các đội trưởng, tất cả hoặc vài đội phó hoặc vài đội sinh được đặc biệt lựa chọn. Hội đồng Minh Nghĩa lo về tư pháp, chăm lo danh dự của đoàn, thưởng phạt hay khuyên răn đoàn sinh, theo dõi lối sống của đoàn sinh ( tôn trọng 3 lời hứa và 10 điều luật HÐ ), nghiên cứu những vấn đề quan  trọng liên quan đến hoạt động của đoàn ( tấn phong, trao đẳng cấp cho đoàn sinh v. vv ... ) Hội đồng Minh Nghĩa họp theo lời yêu cầu của đoàn trưởng hay đội trưởng. Tổ chức buổi họp thật long trọng không bao giờ tổ chức lơ là, tất cả mọi thành viên buộc phải cho ý kiến và sau cùng Ðoàn trưởng quyết định.

 

       * dẫn đội đi thám du

              Sống ở đội thú nhất là được đi thám du và cắm trại. Vì vậy đội trưởng nên thường tổ chức dẫn đội đi thám du. Thám du thường được tổ chức ngắn hạn trong 1 hay 2 ngày, nhưng nên tổ chức 1 ngày tốt hơn để đội sẽ khỏi phải ngủ đêm, gây thêm nhiều rắc rối. Ðiều quan trọng khi đi thám du là phải để ý đến vấn đề an toàn cho đội sinh mỗi lần di chuyển như xe cộ lưu thông, băng rừng , lội suối, v. vv... và đề phòng những gì bất trắc, tai nạn có thể xảy ra. Có 2 kiểu thám du :

           -- Thám du " cơm tay cầm " , khỏi phải nấu ăn trưa mà chỉ ăn bánh mì đem theo nên gọi là cơm tay cầm. Rất dễ tổ chức vì khỏi phải lo đem dụng cụ và thức ăn để nấu nướng .

           -- Thám du có nấu ăn trưa, rất phức tạp, tổ chức gần như  đi cắm trại, còn mệt hơn đi trại vì vừa phải lo việc nấu ăn trưa lại vừa phải di chuyển. Chuẩn bị đi thám du cũng giống như chuẩn bị đi trại, luôn luôn trả lời 4 câu hỏi đặt ra :

 

                                    Ở đâu ?  Khi nào ?  Mục đích gì  ?  Làm sao  ?

         

Sau đây là thí dụ chương trình một cuộc thám du :            

                  8: 30  :  tập họp tại ....... Kiểm tra đồ đạc, dụng cụ.

                  8 :45  :  Khởi hành bằng  ( đi bộ, xe đạp ........ )

                  9 : 45 :  Ðến địa điểm ......

                             Thực tập ( ví dụ đã định trước )  quan sát thiên nhiên : các loại thảo mộc, các loại mộc (cây đặc biệt có gỗ quý ), các loại thảo ( có thể dùng làm thuốc như aloe vera, ngãi cứu v. vv..)

                 12 : 30 :  Ăn trưa và nghỉ ngơi.

                       14 : 00 :  Trò chơi.

                 15 : 30 :  Tổng vệ sinh

                 16 : 00 :  Ra về

                 17 : 30 :  Ðến địa điểm tập họp lúc sáng và chia tay.

      

           * dẫn đội đi trại

              -- Trại đội.

                  -- Trại đoàn

 

&&&&&