ONE WARM COAT
(Hoà - LĐ Việt Nữ - San Jose – CA – USA)


 “One Warm Coat” is a charitable event to help the people in need. It has taken place since 1992. Our main activities are to collect coats donated by the community and deliver them to the less fortunate. There is no set date to start a “One Warm Coat” drive; though the usual season that most drives start is Autumn.
This event occurs every year in San Jose and also in many other cities in the United States. So far, I have attended the “One Warm Coat” event 3 times. It is fun and meaningful. I feel happy to participate in this community service event because I know that I’m helping other people. During the drive, my girl scout troop 60234 – Liên Đoàn Việt Nữ - work together with other troops to welcome the people who stop by to donate their coats. We greet them and thank them, answer their questions, and talk to them about the “One Warm Coat” event. There is the KTVU Channel 2 Staff who come to our location to cover the event story and report it live on TV. When we receive the coats, we count them, sort them out, put them into different bags, and carry them to the trucks. A group of adult volunteers will transport those bags to a Charity association, like the City Team, who will in turn deliver the coats to the Children Shelters and the Homeless Shelters.
This Thanksgiving holiday, we received a total of 1,409 warm coats just at the Santana Row location in San Jose. It was a lot. Throughout the year, many less fortunate people have nothing, or not as many things as we do; and they face a lot of difficulties. Many children also have to go through hardships due to the lack of food and housing. With the “One Warm Coat” event, we can at least donate some coats to the people in need to keep them warm through the cold winter. “One Warm Coat” provides us a wonderful opportunity to share with others and to care for others.


CHIẾC ÁO ẤM
(Bài dịch tiếng Việt - Trịnh Mỹ Phương)


 “Chiếc Áo Ấm” là tên của một chương trình từ thiện được tổ chức từ năm 1992.  Chúng tôi có nhiệm vụ thu nhận những chiếc áo ấm do những người dân  địa phương mang đến tặng và phân phát chúng cho những người cần. Người ta không ấn định một ngày nhất định nào để đi lạc quyên áo ấm, nhưng thường thường công tác từ thiện này hay bắt đầu vào mùa Thu.
Chương trình “Chiếc Áo Ấm” được thực hiện hàng năm ở San Jose và ở nhiều thành phố khác trên toàn nước Mỹ. Từ trước đến giờ em đã tham dự chương trình này được 3 lần. Đây là một việc làm rất vui và có ý nghĩa. Em sung sướng được góp phần mình trong công tác phục vụ cộng đồng vì em biết mình đang giúp ích.
Vào buổi hôm đó đoàn nữ hướng đạo 60234 thuộc Liên Đoàn Việt Nữ của chúng em làm việc chung với vài đoàn nữ hướng đạo khác. Chúng em chào đón những người mang áo ấm đến tặng và cám ơn họ. Chúng em trả lời những câu hỏi của họ và trao đổi với họ về chương trình “Chiếc Áo Ấm”. Đài Truyền Hình KTVU – Channel 2 cũng có mặt tại chỗ để tường thuật và truyền hình trực tiếp về chương trình này.  Khi nhận áo ấm, chúng em đếm để biết được bao nhiêu cái, sau đó chúng em phân loại và bỏ chúng vào những cái bao to rồi khiêng chúng ra ngoài những chiếc xe trucks. Môt số người lớn cũng là thiện nguyện viên sẽ chở những bao này đến một cơ quan từ thiện, ví dụ như là City Team, để từ đó người ta phân phát cho các Children Shelters và Homeless Shelters.

Mùa lễ Tạ Ơn năm nay, nhóm của chúng em đã lạc quyên được 1.409 chiếc áo ấm trong một ngày, chỉ riêng ở một điểm Santana Row  mà thôi. Như vậy là cũng khá nhiều rồi. Quanh năm có biết bao nhiêu người không có gì, hoặc không có đủ những món đồ dùng như chúng ta và họ phải chịu nhiều khó khăn. Có biết bao nhiêu trẻ em phải chịu thiếu thốn đủ thứ vì không có đủ thực phẩm để ăn hay một mái nhà để ở. Nhờ chương trình “Chiếc Áo Ấm” mà ít ra chúng ta cũng có thể tặng áo ấm cho những người khó khăn để giúp họ được mặc ấm trong mùa Đông lạnh giá. Đây là một dịp tốt để chúng ta quan tâm và chia xẻ với những người kém may mắn hơn mình.