Bài Ca Bách Hợp Cài Áo

 

Bài ca nầy được phóng tác theo bài hátBông Hồng Cài Áocủa Nhạc-sĩ Phạm Thế Mỹ dựa trên 10 điều Luật 3 Lời Hứa của HĐVN. Trịnh Mỹ Phương viết lời ca nầy để kính tặng hai Trưởng Mai Liệu Trưởng Trần Bạch Bích, mặc tuổi đă ngoài 80, nhưng vẫn luôn luôn nặng t́nh với phong trào, thương mến các em. Những h́nh ảnh thân thương đó đă tạo ra niềm xúc động sâu xa để viết ra lời ca nầy để đánh dấu mộtbước ngoặctrong cuộc đời Hướng Đạo của Mỹ Phương. Cũng để thân tặng đến tất cả các Trưởng HĐVN đă, đang sẽ dấn thân tưởng Hướng Đạo để d́u dắt các em thân yêu. Cầu chúc đoá Hoa Bách Hợp luôn luôn thắm tươi trên ngực áo của các Trưởng.